Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmasters van groundhoppers.info

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Groundhoppers.info is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Daarnaast bestaan de verslagen uit een persoonlijke mening van de auteur(s). Deze mening proberen wij zo objectief mogelijk op te stellen. Uiteraard hebben wij als groundhoppers bepaalde voorkeuren en deze zult u dan ook in de verslagen terugvinden. Wij vragen u deze mening dan ook te respecteren.

Als laatste, Groundhoppers.info is niet bedoeld als commerciƫle website. Het is puur een middel om onze groundhopavonturen te delen.

Veel lees- en kijkplezier op onze website.
Webmasters Groundhoppers.info

Disclaimer UK

All rights reserved. No part of this website may in any way be reproduced, edited, published and/or transferred without the prior written permission from the webmasters of Groundhoppers.info

While compiling and maintaining this website the utmost care is pursued, but the possibility exists that the information provided on this site is incomplete or inaccurate. Groundhoppers.info in its entirety is not liable for the consequences of actions taken, based on the information from this website.

Meanwhile, our reports contain a personal opinion of the author(s). Our goal is te create reviews as objectively as possible. However we have certain preferences as groundhoppers and the reports are written accordingly.

Finally Groundhoppers.info is not intended as a commercial website. It is purely a means to share our groundhopping adventures.

Enjoy your stay at our website.
Webmasters Groundhoppers.info